Promocja bhp przez organizacje rzemiosła

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej plan działania organizacji rzemiosła na rzecz promocji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach rzemieślniczych.

Organizacje rzemiosła uczestniczą w wielu inicjatywach podnoszących świadomość BHP:  „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, kampania „Poznaj swoje prawa w pracy”, czy
akcja „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.

Związek Rzemiosła Polskiego jako jedna z czołowych organizacji pracodawców w kraju współpracuje na bieżąco z Głównym Inspektoratem Pracy między innymi przy realizacji „Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych”.

Pełny plan działania w załączniku