III Forum Business – University

W dniach 4 i 5 maja 2010 roku w Brukseli odbyło się III Forum Business – University, zorganizowane przez Komisję Europejską.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowały przedstawicielki Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Celem forum była wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk dotyczących współpracy między środowiskiem biznesu a środowiskiem naukowym. Wydarzenie było dobrą okazją do nawiązania kontaktów między przedstawicielami tych środowisk oraz polepszenia wzajemnych relacji.
 

Więcej informacji w załączniku