Pierwsza konferencja w ramach projektu SME-Trainet

W dniach 5-7 maja 2010 roku odbyła się w Helsinkach pierwsza konferencja międzynarodowa w ramach projektu „SME-Trainet – sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP” z udziałem 4-osobowej delegacji Związku Rzemiosła Polskiego.

W konferencji wzięli udział – obok partnerów projektu – eksperci w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego, przedstawiciele rządów odpowiedzialni za edukację osób dorosłych, szkół wyższych i innych placówek oświatowych, dyrekcji generalnej ds. przedsiębiorczości Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Unii Rzemiosła oraz MŚP (UEAPME), Zrzeszenia  Europejskich Młodych Przedsiębiorców (JEUNE) oraz młodzi przedsiębiorcy.

Program konferencji obejmował następujące części:
– sesję plenarną w trakcie której zaprezentowano cele i dotychczas osiągnięte rezultaty projektu SME-Trainet oraz referaty nt. polityki i strategii promowania młodych przedsiębiorców z sektora MŚP w Europie i Finlandii („Small Business Act”, polityka wobec MŚP w Finlandii, potrzeby fińskich młodych przedsiębiorców),
– sesję warsztatową na temat europejskich przykładów dobrych praktyk szkolenia i wsparcia dla młodych MŚP, której celem było omówienie wybranych w/w przykładów w grupach roboczych, przede wszystkim pod kątem możliwości ich wykorzystania w różnych krajach członkowskich UE.

W trakcie warsztatów omówiono następujące przykłady dobrych praktyk:
1. Usługi badawcze dla MŚP – znaczenie naukowej informacji badawczej dla MŚP (Finlandia),
2. Akademia mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez kobiety – znaczenie specyficznej promocji kobiet – przedsiębiorców i ich aktywności w nawiązywaniu kontaktów (Austria),
3. Nauka na rzecz wzrostu / wzrost poprzez naukę – znaczenie analizy strategicznej, planowania, implementacji i ich naukowe monitorowanie (Niemcy),
4. Format  znaczenie benchmarkingu i opieki nad klientem dla młodych przedsiębiorstw (Włochy),
5. Clustering w zorganizowanej strefie przemysłowej w Atatürk – tworzenie klastrów z młodych przedsiębiorstw w celu redukcji kosztów i nawiązania relacji biznesowych z uznanymi przedsiębiorstwami (Turcja),
6. E-Learning dla MŚP w branży żywnościowej – efektywne zastosowanie nowych mediów / e-learningu dla prowadzenia szkolenia z regulacji UE i HACCP (Polska),
7. Lepsze umiejętności zarządzania, lepsze pozycjonowanie na rynku – techniki negocjacji i sprzedaży i zarządzanie relacjami (Bułgaria),
8. Zarządzanie biznesem – szkolenie modułowe w ogólnym zarządzaniu biznesem z elementami praktycznymi (Estonia),
9. Ucz się rozwoju – rozwój poprzez naukę – konsultanci w dziedzinie trenerów biznesu (Słowenia),
10. Licencja kompetencji europejskiego biznesu – szkolenia dot. zarządzania w biznesie (Słowacja).

Wyniki prac grup roboczych zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom przez jednego przedstawiciela z każdej grupy.

Przedstawiciele ZRP przy wsparciu eksperta Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP w Gdańsku przeprowadzili jeden z warsztatów nt. „E-learning dla MŚP w branży żywnościowej – efektywne zastosowanie nowych mediów / e-learningu dla prowadzenia szkolenia z regulacji UE i HACCP“ w trakcie, którego zaprezentowano projekt „Nowoczesny model kształcenia interaktywnego dla pracowników branży spożywczej sektora MŚP – nauczanie on-line” zrealizowany przez w/w izbę rzemieślniczą. Omówiono również możliwości wykorzystania jego rezulatów w innych krajach europejskich. Polski przykład dobrych spotkał się ze sporym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji.