II seminarium krajowe w ramach projektu SME-Trainet, Warszawa, ZRP