Moja Firma: Wniosek o wpis do edg wysłany pocztą bez konieczności notarialnego poświadczenia?

„Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przesłany drogą pocztową nie powinien być poświadczany notarialnie” – informuje portal Moja Firma.

„Związek Rzemiosła Polskiego nie ma zastrzeżeń do zmian zaproponowanych w nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Nowelizacja ta ma na celu usprawnienie funkcjonowania tzw. „jednego okienka” poprzez zmianę przepisów, które utrudniają sprawne i szybkie dopełnienie rejestracji gospodarczej.”

Więcej: mojafirma.infor.pl
20.10.2010
LINK