II Posiedzenie Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

16 lutego 2024 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej miało miejsce posiedzenie drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Arkadiusz Paciorek – zastępca członka tego gremium z ramienia ZRP oraz Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział inni przedstawiciele administracji publicznej ze szczebla rządowego i samorządowego oraz przedstawiciele partnerów spoza administracji.

W trakcie posiedzenia omówiono aktualny stan wdrażania KPO w Polsce, kwestie związane z konieczną rewizją programu i zasady jego obecnego finansowania oraz funkcjonowanie dotychczas powołanych podkomitetów. Przedstawiciele partnerów społecznych zwrócili m.in. uwagę na konieczność podjęcia przez rząd Polski renegocjacji programu nie tylko w kwestii jego zakresu tematycznego, ale przede wszystkim wydłużenia terminu jego realizacji, ponieważ powstałych opóźnień nie da się nadrobić w szeregu obszarach np. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych wymagających określonych terminów na przygotowanie dokumentacji, których przyśpieszenie jest po prostu niemożliwe.