II Forum Szkół Rzemiosła

W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbędzie się II Forum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia jest prezentowanie potencjału szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła, stanowiących klasyczny przykład modelu dualnego kształcenia zawodowego.

Na spotkaniu będzie obecna Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. W trakcie Forum zostanie bowiem podpisane odnowione porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie przede wszystkim wdrażaniu zmian wynikających z modernizacji systemu kształcenia zawodowego. Szczególną uwagę poświęcimy dualnemu kształceniu zawodowemu, w którym pracodawcy rzemieślnicy, organizacje rzemiosła oraz szkoły i instytucje oświatowe są istotnym partnerami.

Miniony rok był czasem intensywnych działań związanych z finalizacją zmian prawnych odnoszących się do różnych obszarów działalności szkół zawodowych. W dyskusji z uczestnikami Forum zamierzamy dokonać oceny sposobu ich wdrażania, a także budowania partnerstw służących wzmacnianiu, uatrakcyjnianiu i podnoszeniu poziomu kształcenia zawodowego.

Jako partner społeczny Związek Rzemiosła Polskiego będzie również promować dialog społeczny dyskutując o przyszłości pracy i wyzwaniach dla edukacji w dobie przemian technologicznych.