Pensja pracownika tylko przelewem

Zmiany w Kodeksie pracy związane z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadziły także zmiany w rozliczeniu wynagrodzenia pracowników. Według nowych zasad od 1 stycznia 2019 r. wypłata pensji jest możliwa tylko w formie przelewu na wskazany przez pracownika numer konta. Odebranie wynagrodzenia w gotówce również będzie możliwe, ale pracownik musi o tym uprzedzić pracodawcę i złożyć wniosek o zmianę formy rozliczenia.

W związku z nowymi przepisami pracodawca musi powiadomić pracowników o obowiązku podania numeru konta do przelewania wynagrodzenia oraz możliwości złożenia wniosku o wypłatę pensji do rąk własnych. Pracownik ma 7 dni na uzupełnienie danych lub złożenie wniosku, który może mieć formę papierową lub być przesłany e-mailem.

Źródło: Gazeta Prawna

Zdjęcie: Pixabay