IAR: Przedsiębiorcy – zły klimat dla biznesu

„Polacy coraz mniej chętnie zakładają własne firmy – alarmują przedsiębiorcy. Nawet młodzi zdolni wolą pracę na etacie niż podejmowanie ryzyka gospodarczego. Z danych organizacji zrzeszających przedsiębiorców wynika, że nie rośnie też liczba aktywnych podmiotów gospodarczych.” – donosi Informacyjna Agencja Radiowa.

„Nic nie dzieje się bez przyczyny – mówi szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz. Wyjaśnia, że w odbiorze społecznym zysk z działalności gospodarczej traktuje się jako pojęcie moralnie podejrzane. Bez zmiany mentalności i bez stworzenia sprzyjającego przedsiębiorcom klimatu nie mamy szans na międzynarodową konkurencyjnośc polskiej gospodarki – podkreśla Henryka Bochniarz.”

„Dodaje, że bez osób, które będą chciały funkcjonować w sektorze prywatnym, zwłaszcza w małych i średnich firmach, nie będziemy się rozwijać w takim tempie jak dotychczas. A jeśli nie będziemy się rozwijać w tempie co najmniej 6-8 procent rocznie, to będziemy się ciągnąć w ogonie europejskim jeszcze przez całe dziesiątki lat. A przedsiębiorczy Polacy znajdą swoje miejsce za granicą. I tam będą budowali system zabezpieczeń społecznych i system podatkowy – zaznaczyła Henryka Bochniarz.”

„Także szef Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski zwraca uwagę, że przedsiębiorcy w Polsce nie mają lekkiego życia. według niego trzeba stworzyć warunki dla zakładania firm, a następnie pozwolić swobodnie je rozwijać. Dlatego konieczne jest nie tylko stworzenie korzystnego dla przedsiębiorczości prawa, ale też korzystne jego interpretowanie.”

„Okazją do dyskusji nad realiami funkcjonowania przedsiębiorców we współczesnej Polsce będzie Pierwszy Kongres Pracodawców w najbliższy czwartek. W zorganizowanym przez sześć wiodących organizacji zrzeszających pracodawców kongresie ma wziąć udział blisko 2 tysiące osób – wśród nich przedstawiciele rządu i parlamentu. Biznesmeni przedstawią postulaty skierowane do rządzących, dotyczące najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorców – prawa pracy, podatków, kształcenia zawodowego, ochrony środowiska i dialogu społecznego.”