I posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Edukacji PO Kapitał Ludzki, Warszawa