Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego, Sewilla