Handel zagraniczny Polski po 10 miesiącach

Z wstępnych danych GUS, wynika, że  po dziesięciu miesiącach 2014 r. eksport towarów z Polski zwiększył się o 4,8 proc., do poziomu blisko 136,1 mld euro. W tym samym tempie wzrósł import do Polski, osiągając 137,2 mld euro. Deficyt obrotów towarowych osiągnął 1,1 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o ok. 125 mln euro.

Szybciej niż w skali ogólnej wzrosła sprzedaż na rynki rozwinięte gospodarczo, tj. o 7,1 proc. (do 114 mld euro), co przy zdecydowanie wolniejszym wzroście importu (o 3,3 proc., do 89,3 mld euro) przełożyło się na zwiększenie nadwyżki obrotów o 4,7 mld euro, do prawie 24,7 mld euro.
W okresie styczeń-październik br. eksport do UE wzrósł o 7,5 proc. osiągając 104,8 mld euro. Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej wzrosła sprzedaż do: Łotwy (o 28,2 proc.), Hiszpanii (o ok. 22 proc.), Finlandii (o 19,2 proc.), Szwecji (o 10,6 proc.), Belgii (o blisko 10 proc.), Włoch (o 9,6 proc.), Węgier (o 9 proc.), Rumunii (o 9 proc.), naszego głównego partnera handlowego Niemiec (o 8,4 proc.) oraz Niderlandów (o 8,3 proc.).

Niekorzystnie natomiast kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 6 proc. (do niespełna 22,1 mld euro), a import zwiększył się o 7,7 proc. (do ok. 47,9 mld euro). Skutkiem tego było pogłębienie deficytu o 4,8 mld euro, do 25,8 mld euro.
Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw obniżył się o 15,9 proc. (do 10,8 mld euro), co wynikało ze zmniejszenia wywozu do Rosji o 13 proc., na Ukrainę aż o 27,1 proc. oraz na Białoruś o 7,5 proc.
Więcej: LINK