Puls Biznesu: Skarbówka jak ZUS, ZUS jak skarbówka

Planowana przez resort finansów reorganizacja administracji podatkowej obejmie ścisłą współpracę z ZUS.  Sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe będzie można załatwić u jednego urzędnika.

Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, zgłaszanie płatnika składek, wyrejestrowanie płatnika, zgłoszenie do ubezpieczenia, wyrejestrowanie ubezpieczonego, pomoc i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, kwestie do tej pory obsługiwane przez placówki ZUS, trafiłby do urzędów skarbowych.

Pojawić się mają także asystenci podatników, funkcjonujący przy każdym urzędzie skarbowym. Ich zadaniem byłoby pomaganie i doradzanie, szczególnie nowo powstałym małym firmom. Asystenci zajmowaliby się bieżącą obsługą podatników, przyjmowaniem podań i deklaracji podatkowych (pomogą w ich wypełnianiu), przypominaniem o ważnych terminach, wydawaniem zaświadczeń oraz wyjaśnianiem meandrów prawnych.

Więcej: pb.pl
15.12.2014
Jarosław Królak
LINK