Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego KK NSRO