Grupa robocza ds. gospodarki opartej na wiedzy Komitetu Monitorującego PO Innowacyjna Gospodarka