Granty dla Seal of Excellence Czekaja na MŚP

Od 8 maja do 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP mogą starać się o wsparcie w ramach drugiej edycji grantów Seal of Excellence. Polskie firmy posiadające ten certyfikat mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

O grant ubiegać się mogą wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości), w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence.

Ułatwieniem dla wnioskodawców jest m.in. jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis.

Więcej: http://poir.parp.gov.pl/strona-glowna-poir/granty-dla-seal-of-excellence?_ga=2.136403376.1459290847.1525770546-85016628.1525251000