Na forum żywności UEAPME

UEAPME dziękuje członkom za komentarze do projektu wytycznych dotyczących rozporządzenia w sprawie akryl amidu. W zaproponowanych przez Komisję rozwiązaniach projektu część uwag została zawarta, UEAPME chce szczegółowych wyjaśnień w formie wykresów kolorów oraz podania kryteriów dla podmiotów działających na rynku spożywczym, które nie są objęte testowaniem i prowadzeniem dokumentacji.
Stanowiska UEAPME jest gotowe. Unia zachęca do wnoszenia komentarzy z uwagami bezpośrednio w tekście najpóźniej 11 maja.
Stanowisko: UEAPME stanowisko