Go to Brand startuje od kwietnia

Przypominamy, że od 4 kwietnia 2018 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór w ramach poddziałania 3.3.3 POIR dla firm, o dofinansowanie działań promocyjnych za granicą. Wnioski można składać do 8 maja 2018 r.
 
W ramach poddziałania dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
O dofinansowanie mogą ubiegać mikroprzedsiębiorcy, małi lub średni przedsiębiorcy,  
Więcej: LINK