Głos środowiska rzemieślniczego w dyskusji nad koncepcją kształcenia zawodowego

W załączniku prezentujemy stanowisko przedstawicieli izb rzemieślniczych zebranych w dniach 19-21 listopada 2008 podczas spotkania ogólnopolskiego w Kielcach. W czasie zorganizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego seminarium, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krzysztof Symela, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przedstawił główne kierunki prac resortu edukacji nad koncepcją zmian w szkolnictwie zawodowym.

Po wysłuchaniu informacji, dokonaniu oceny stanu aktualnego przygotowania zawodowego absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki oraz wielowątkowej dyskusji, uczestnicy, reprezentujący 26 izb rzemieślniczych z terenu całego kraju zajęli stanowisko na temat najważniejszych kwestii dotyczących kształcenia zawodowego.

Ze względu na oczywiste znaczenie kształcenia zawodowego dla gospodarki, w tym rzemiosła, organizacje rzemiosła są żywo zainteresowane przebiegiem prac nad zmianami systemowymi w tym sektorze edukacji. Związek Rzemiosła Polskiego i izby rzemieślnicze ponoszą dużą odpowiedzialność za reprezentowanie i obronę interesów rzemiosła oraz jego prawidłowe funkcjonowanie dla społeczeństwa i dlatego otwierają dyskusję środowiskową nad modelem kształcenia kadr dla gospodarki.

Zaprezentowane w załączniku stanowisko jest głosem środowiska rzemieślniczego w rozpoczynającej się dyskusji nad koncepcją kształcenia zawodowego i dlatego adresowane jest do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Gospodarki, a także do organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego z prośbą o podjęcie zasygnalizowanych problemów.