Giełda kooperacyjna do Barcelony

Przypominamy, że 23 kwietnia podczas targów HISPACK w Barcelonie.odbędzie się giełda kooperacyjna. Targi HISPACK to jedna z wiodących imprez dla branży opakowaniowej w Europie. Targi odbywają się co 3 lata.
Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.
Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
Więcej: LINK