Rozpoczęła się realizacja Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój, Podczas spotkania przyjęte zostały roczne plany działania na 2015 rok dla wybranych priorytetów oraz zatwierdzone kryteria wyboru projektów.
W Komitecie, któremu przewodniczy wiceminister Orłowski, zasiadają przedstawiciele administracji rządowej, samorządów i partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz Komisji Europejskiej.

Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na programy mobilności dotyczące aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-35 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą. Odbędą się także nabory na projekty grantowe z zakresu mikroinnowacji, na programy mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. W tym roku rozpocznie się  projekt dotyczący realizacji staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkoleń kadry kształcenia zawodowego – czytamy na stronie ministerstwa infrastruktury i rozwoju.

Szacuje się, że dzięki konkursom ogłoszonym w 2015 r., wsparcie aktywizacyjne otrzyma 86,7 tys. młodych bezrobotnych i blisko 25 tys. biernych zawodowo. Uczestnicy projektów objęci zostaną indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodowo-edukacyjną.
Więcej: LINK