Konferencja o dialogu w Olsztynie

W ramach projektu „WKDS – spójność dialogu” w Olsztynie odbyła się kolejna sesja konsultacyjna. Podczas spotkania partnerzy społeczni omawiali sytuację dialogu społecznego w regionie oraz konieczne zmiany w konsultacjach na szczeblu ogólnopolskim.

Na sesję konsultacyjną wzięli udział wszyscy uczestnicy dialogu społecznego w regionie. W związku z planowanymi zmianami instytucji dialogu społecznego rozważano między innymi propozycję przejęcia Wojewódzkiej Rad Dialogu Społecznego bezpośrednio przez marszałka województwa. Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk odniosła się przychylnie do projektu, wskazała jednak na wątpliwości dotyczące finansowania WRDS.

Koordynator Projektu Izabela Opęchowska zapytała uczestników spotkania co sądzą o propozycji w nowej ustawie o dialogu społecznym by naprzemiennie rolę przewodniczącego sprawował raz przedstawiciel pracodawców, raz pracowników – naprzemiennie co dwa lata. Pojawiły się głosy, że chociaż takie rozwiązanie może usprawnić pracę WRDS, to zbyt krótka kadencja spowoduje, że przewodniczący będą mieli trudności z zamknięciem rozpoczętych projektów.

Pomimo zatrzymania konsultacji społecznym na poziomie centralnym uczestnicy spotkania przyznali, że dialog w pewnej formie funkcjonuje w woj. warmińsko-mazurskim. Partnerzy społeczni na szczeblu regionu spotykali się, by dyskutować o ochronie miejsc pracy i konfliktach dotyczących sporów pomiędzy pracodawcami a pracownikami w kwestii zwolnień grupowych. Ewa Korycka, sekretarz WKDS w województwie podkreśliła bardzo dobrą współpracę pomiędzy partnerami społecznymi.

Więcej: LINK