Gazetapodatnika.pl: Odliczenia VAT od firmowych samochodów: ZRP przeciw ograniczeniom

„Niekorzystne i prowadzące do nierówności podatkowej przedsiębiorców – tak Związek Rzemiosła Polskiego ocenia planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie odliczeń VAT od samochodów i paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Rozwiązanie takie znalazło się w projekcie założeń nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.” – czytamy w gazeciepodatnika.pl.

„ZRP przypomina, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należały objąć możliwością pełnego odliczania VAT (w tym także od kosztów zakupu paliwa) wszystkie kategorie samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.”
 
„W zakresie opodatkowania samochodów projekt przewiduje czasowe, na okres dwóch lat, ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego od pojazdów z tzw. kratką (samochodów innych niż osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) oraz paliwa do nich. Dokonywanie odliczeń umożliwił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 grudnia 2008 r.”

„Zdaniem ZRP, wprowadzenie ograniczeń w odliczaniu VAT dla tej grupy samochodów spowoduje, że przejściowo, do końca 2012 roku, będą wobec nich stosowane takie same ograniczenia w odliczaniu VAT, jak wobec wszystkich samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. To zmiana niekorzystna dla przedsiębiorców – ocenia Związek.”

„Równocześnie projekt założeń do zmian w ustawie o VAT przewiduje po roku 2012 wprowadzenie na stałe rozwiązań, które objęłyby prawem do pełnego odliczenia VAT samochody z tzw. kratką. Brak jest w nim jednak zapowiedzi korzystnych rozwiązań dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.”

Więcej: gazetapodatnika.pl
20.08.2010