Gazeta Wyborcza: KT zajmie się projektem Boniego ws. reformy ubezpieczeń społecznych

„W środę zespół ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej zajmie się propozycjami reformy emerytalnej przygotowanymi przez zespół ministra Michała Boniego. Obecnie są one w konsultacjach społecznych, których termin upływa 19 listopada” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

„W posiedzeniu zespołu mają wziąć udział przedstawiciele partnerów społecznych, tj. związków zawodowych (Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”) i organizacji pracodawców (Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP Business Centre Club, PKPP Lewiatan,), a także strony rządowej. Swój udział zapowiedziała minister pracy Jolanta Fedak.”

„Według projektu zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przygotowanego przez zespół Boniego, mają powstać dwa subfundusze emerytalne A i C. Pierwszy z nich inwestowałby dynamicznie, głównie w akcje. Drugi – bezpiecznie, przede wszystkim w obligacje. Na 5 lat przed emeryturą środki z subfunduszu A trafiałyby do subfunduszu C.”

„Obecnie istniejące fundusze, określone jako B, inwestujące w sposób mieszany – częściowo w akcje, a częściowo w obligacje – byłby stopniowo likwidowane. Zgromadzone w nich pieniądze byłyby przekazywane do subfunduszu A lub C, w zależności od wieku emeryta.”

„Inna propozycja dotyczy zmniejszenia od 1 lipca 2011 r. opłat pobieranych od ubezpieczonych przez Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – do 2,3 proc. (obecnie jest to 3,5 proc.), a od 2012 r. – do 2 proc. Zespół Boniego proponuje też ograniczenie akwizycji tzw. wtórnej (nakłanianie klienta do zmiany OFE), a od 2014 r. całkowitą jej likwidację. Ograniczana miałaby być także akwizycja tzw. pierwotna, związana z przystąpieniem do konkretnego funduszu osoby rozpoczynającej pracę zawodową.”

„Planowane są też zmiany systemu premiowania funduszy. Te z nich, które osiągałyby lepsze wyniki finansowe, czyli miałyby większą tzw. stopę zwrotu, otrzymywałyby większe premie. Te, które zarabiałyby dla swoich klientów mniej, miałyby prawo do niższych premii.”

„Według zmian przygotowanych przez zespół Boniego, dla porównywania efektywności funduszy emerytalnych ma być wprowadzona tzw. zewnętrzna stopa referencyjna. Jest to wskaźnik oparty na indeksach wybranych instrumentów finansowych na rynkach finansowych – polskim i zagranicznych.”

Więcej: wyborcza.pl
09.11.2010
LINK