Wiedza podstawą efektywnego dialogu

W dniach 3-5 listopada 2010 r w Międzywodziu odbyło się siódme szkolenie z Zadania 4 w ramach projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”z cyklu spotkań wzmacniających potencjał organizacji członkowskich ZRP do udziału w dialogu społecznym.

 

W tematyce seminarium znalazła się informacja o projekcie przedstawiona przez Martę Płonkę asystenta koordynatora projektu. Prezes Związku Jerzy Bartnik omówił rolę partnerów społecznych w procesie podejmowania decyzji.

 

Temat „Dialog społeczny, a dialog obywatelski – współpraca czy rywalizacja” przybliżyła Edyta Doboszyńska – członek Europejskiego Komitetu Dialogu. Prelegentka zapoznała uczestników spotkania z paktami społecznymi i z rolą partnerów społecznych w łagodzeniu skutków kryzysu. Ekspertka wskazała możliwości przenoszenia problemów i wyzwań ze szczebla przedsiębiorstwa na szczebel instytucjonalny dialogu społecznego.

Kwestie zależności między partnerami społecznymi a samorządami gospodarczymi i zawodowymi, a także metody współpracy na poziomie regionalnym. przedstawiła Elżbieta Znosko-Łapczyńska dyrektor generalny ZRP.

 

Każde wystąpienie kończyło się dyskusją z udziałem uczestników szkolenia.

W ankietach końcowych szkoleni podkreślali merytoryczną wartość seminarium i profesjonalizm ekspertów.