Gazeta Wyborcza: KT zajmie się projektem Boniego ws. Reformy ubezpieczeń społecznych

„W środę zespół ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej zajmie się propozycjami reformy emerytalnej przygotowanymi przez zespół ministra Michała Boniego. Obecnie są one w konsultacjach społecznych, których termin upływa 19 listopada”- podaje Gazeta Wyborcza.

 

„W posiedzeniu zespołu mają wziąć udział przedstawiciele partnerów społecznych, tj. związków zawodowych (Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”) i organizacji pracodawców (Business Centre Club, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego), a także strony rządowej. Swój udział zapowiedziała minister pracy Jolanta Fedak”.

 

„Według projektu zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przygotowanego przez zespół Boniego, mają powstać dwa subfundusze emerytalne A i C. Pierwszy z nich inwestowałby dynamicznie, głównie w akcje. Drugi – bezpiecznie, przede wszystkim w obligacje. Na 5 lat przed emeryturą środki z subfunduszu A trafiałyby do subfunduszu C”- czytamy w dzienniku.

 

„Inna propozycja dotyczy zmniejszenia od 1 lipca 2011 r. opłat pobieranych od ubezpieczonych przez Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – do 2,3 proc. (obecnie jest to 3,5 proc.), a od 2012 r. – do 2 proc. Zespół Boniego proponuje też ograniczenie akwizycji tzw. wtórnej (nakłanianie klienta do zmiany OFE), a od 2014 r. całkowitą jej likwidację. Ograniczana miałaby być także akwizycja tzw. pierwotna, związana z przystąpieniem do konkretnego funduszu osoby rozpoczynającej pracę zawodową”.

 

Więcej:wyborcza.pl

9.11.2010