Gazeta Ubezpieczeniowa: OFE: Kontrowersje związane z migracją

Zaproponowane w rządowym projekcie ustawy emerytalnej zasady migracji pomiędzy ZUS a OFE budzą kontrowersje.

Bogusława Nowak-Turowiecka, główny specjalista Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, zwraca uwagę, że przyjęte w projekcie rządu regulacje ograniczają prawo osób zbliżających się do wieku emerytalnego do skorzystania z możliwości zmiany sposobu oszczędzania. Powinny one też dysponować precyzyjnymi danymi na temat stanu ich kont emerytalnych w I oraz II filarze, gdyż bez tego podjęcie racjonalnej decyzji jest niemożliwe.

Więcej: LINK