Konsultacje społeczne z udziałem ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał od Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji, Adama Szejnfelda zaproszenie do konsultacji społecznych projektów ustaw przez nią rozpatrywanych.

Do tej pory działania Komisji obracały się wokół tematu deregulacji, jednak teraz zakres został rozszerzony o zagadnienia związane z likwidowaniem barier biurokratycznych. Zdaniem przewodniczącego dla podniesienia skuteczności prac konieczny jest udział w konsultacjach organizacji pracodawców, organizacji samorządowych, korporacji zawodowych oraz organizacji obywatelskich.

W oparciu o przeprowadzone konsultacje oraz dyskusje na forum Komisji będzie można wypracować przepisy prawa, które ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. W związku z tym prezes ZRP Jerzy Bartnik przyjął zaproszenie do udziału w pracach Komisji.