Gazeta Przemysłu Drzewnego: Zawody rzemieślnicze wracają do łask

„Zainteresowanie zawodem stolarza i tapicera utrzymuje się w zakładach rzemieślniczych na dosyć stabilnym poziomie” – czytamy w Gazecie Przemysłu Drzewnego.

„W branży drzewnej i meblowej utrzymuje się zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem zawodowym. Mimo to tylko nieliczni gimnazjaliści decydowali się dotąd na podjęcie nauki zawodu, który wymaga praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji, a nierzadko wiąże się z wysiłkiem fizycznym.”

„Komputery i digitalne rozwiązania nie sprzyjały w minionych latach rozwojowi profesji wymagających określonych umiejętności i kwalifikacji. A przecież nawet nowoczesne społeczeństwo potrzebuje dobrego stolarza, tapicera, cieśli, czy dekarza. Tymczasem plany edukacyjne młodego pokolenia coraz częściej zakładały zdobycie wyższego wykształcenia. Niektóre zawody rzemieślnicze odeszły, więc w zapomnienie albo diametralnie zmieniły swoją formułę i społeczną funkcję. Fachowcy w swojej branży znaleźli się w grupie osób najbardziej cenionych i poszukiwanych na rynku pracy. Od dwóch lat następuje wzrost liczby uczniów zasadniczych szkół zawodowych.”

„- Na przełomie roku 2007 i 2008 przybyło 4 600 uczniów – informuje Maciej Prószyński, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego. – Świadczy to o pewnym przełomie. Młodzi ludzie zaczynają dostrzegać swoją szansę w kształceniu zawodowym.”

Więcej: gpd24.pl
Janusz Beksa
01.10.2010