Gazeta Prawna: Wytwórca ocechuje wyroby z metali szlachetnych.

„Wytwórcy i importerzy wyrobów z metali szlachetnych sami będą mogli je cechować. Z obowiązku cechowania zostaną wyłączone półfabrykaty dla celów dentystycznych.”- czytamy w Gazecie Prawnej.


„Ministerstwo Gospodarki chce zmniejszyć obciążenia dla przedsiębiorców z branży złotniczo-jubilerskiej, którzy wytwarzają i importują wyroby z metali szlachetnych. W przygotowanym projekcie nowej ustawy – Prawo probiercze zaproponowano wyłączenie z obowiązku cechowania półfabrykatów z metali szlachetnych przeznaczonych dla celów dentystycznych. Zdaniem resortu nie wymagają one dodatkowych badań i oznaczeń, posiadają, bowiem atesty producenta.”


„Projekt przewiduje też możliwość tworzenia przez prezesa Głównego Urzędu Miar punktów probierczych u przedsiębiorców, którzy są wytwórcami lub importerami wyrobów z metali szlachetnych. Byłyby to oddziały terenowe urzędów probierczych tworzone na wniosek wytwórców lub importerów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogliby szybciej je badać i cechować. Nie musieliby przywozić do urzędów probierczych partii wyrobów, a następnie czekać na przeprowadzenie tam badań i cechowania. W ten sposób uniknęliby konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.”


„Resort gospodarki proponuje ponadto wprowadzenie pięcioletniego okresu ważności dla znaku imiennego twórcy. Tej propozycji przeciwny jest Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego. Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, uważa, że w tej sytuacji wytwórca, co pięć lat będzie zobowiązany do potwierdzania ważności zgłoszonego znaku imiennego. Byłoby to dla niego dodatkowe obciążenie.”


„Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z 3 kwietnia 1993 r. – Prawo probiercze (Dz.U. nr 55, poz. 249 z późn. zm.) obowiązkowe jest badanie i cechowanie w urzędach probierczych nie tylko wyrobów wyprodukowanych w kraju, lecz również sprowadzanych z zagranicy bez względu na kraj pochodzenia. Wymogi te nie dotyczą m.in. wyrobów dawnego pochodzenia, medycznych, orderów i odznaczeń państwowych, inkrustracji monet, surowców, półfabrykatów i złomu.”


MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

 

Gazeta Prawna


Więcej:
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=251790