Gazeta Prawna: Właściciele małych firm będą musieli płacić składkę chorobową

„Od stycznia osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Mimo to prawo do świadczeń zyskają dopiero po 180 dniach ubezpieczenia” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Właściciele małych firm będą musieli wpłacać do ZUS składki chorobowe, jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Propozycja objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem jest zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który trafił już do Sejmu i został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny”.

„Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą dobrowolnie opłacać składkę chorobową. Dzięki ich opłacaniu mają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego”.

„Przedsiębiorcy uzyskują prawo do świadczeń po 180 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia, czyli po opłaceniu sześciu składek. jednak zgodnie z art. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki”.