Gazeta Prawna: Uczniowie szkół średnich będą się uczyć nowych zawodów

„Zmiana prawa – Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli rozpocząć kształcenie m.in. w zawodzie opiekuna osoby starszej i montera izolacji przemysłowych.Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie będą mogli m.in. rozpocząć kształcenia w zawodzie opiekuna osoby starszej” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Z powodu braku specjalistów na rynku pracy oraz zmian w strukturze wiekowej ludności rząd chce rozszerzyć klasyfikację zawodów o kilka nowych profesji. Tak wynika z przygotowanego przez resort edukacji projektu nowelizacji rozporządzenia z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego”.

„- Trzeba pamiętać, że kształcenie zawodowe trwa co najmniej kilka lat, więc aby w przyszłości nie zabrakło profesjonalnych kadr, powinno zacząć się już teraz – mówi Maciej Gruza z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Podkreśla, że dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie kształcenia w tym zawodzie już na etapie szkół średnich, a nie studiów wyższych”.

„Z powodu zapotrzebowania na rynku pracy rozszerzone zostanie też, prowadzone już obecnie, kształcenie w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik eksploatacji portów i terminali”.