Gazeta Prawna: Samozatrudnieni skorzystają z urlopu wychowawczego

„Resort pracy przygotował ustawę dającą prawo do zaprzestania prowadzenia działalności w okresie wychowywania dziecka. Budżet będzie opłacał składki emerytalne, rentowe i do NFZ za samozatrudnionych w okresie sprawowania opieki. Rodzice prowadzący firmy zyskają, jak pracownicy, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł miesięcznie.”

„Projekt przewiduje, że osoby prowadzące firmę, tak jak pracownicy na urlopie wychowawczym, będą mogły korzystać z przerwy na okres wychowywania dziecka. Nie będą musieli opłacać w tym czasie składek do ZUS. Zyskają też prawo do opłacanych z budżetu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. Będą również uprawnieni do 400 zł dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego co miesiąc” – dodaje.

„W okresie wychowywania dzieci prowadzący firmy są zdecydowanie gorzej traktowani niż pracujący na etacie. Dzieje się tak, mimo że opłacają takie same składki do ZUS. Przede wszystkim nie mogą korzystać z urlopu wychowawczego. Nie mają też prawa do opłacanych z budżetu składek na emeryturę, rentę i ubezpieczenie zdrowotne.”

„Przepisy dyskryminujące osoby prowadzące firmy powstawały w czasach PRL, gdy niemal wszyscy pracowali na etatach, a tzw. prywaciarze nie byli przez władze lubiani. Do niedawna takie osoby, mimo opłacania takiej samej jak pracownicy składki chorobowej do ZUS, nie były uprawnione do zasiłku opiekuńczego na dziecko.” – twierdzi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

„Dyskryminację tę zniósł dopiero w 2007 roku Trybunał Konstytucyjny” – przypomina Jerzy Bartnik