Gazeta Prawna: Przedsiębiorcy nie widzą efektów działań związków pracodawców

„Organizacje pracodawców zamierzają skupić się na minimalizowaniu skutków kryzysu dla firm. Jednak dotychczas przedsiębiorcy nie dostrzegają, aby ich działanie przynosiło wiele skutecznych rozwiązań” – czytamy w Gazecie Prawnej.
„Gazeta Prawna zapytała przedsiębiorców, którzy należą do jednej z pięciu największych organizacji pracodawców, jak oceniają tę współpracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Czy widzą korzyści z niej wynikające, konkretne rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie biznesu, a do których wprowadzenia przyczyniły się organizacje pracodawców: PKPP Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, BCC, Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Rzemiosła Polskiego”.

„Ostatnie półrocze nie przyniosło wielu korzystnych zmian dla przedsiębiorców. Firmy nie czują, że są wspierane przez organizacje, na które liczą. Wielu pytanych w ogóle nie wie, co robi ich organizacja. Z ankiety GP wynika również, że są firmy, które nie są w stanie określić, jakie zmiany, wpływające na ich działalność, nastąpiły w ostatnim czasie. Mówią o tym niechętnie, bo chociaż płacą niemałe składki członkowskie, to często wolą się po prostu nie wychylać”.

„- Brakuje konkretnych ustaw, przepisów, które ułatwią pracę w czasie kryzysu. Szczerze mówiąc, kolejne konferencje na temat kryzysu już mi nie wystarczają. Może w ogóle zrezygnujemy z członkostwa – mówi szef spółki handlowej, który chce zachować anonimowość”.

„- Mieliśmy inicjatywę zaskarżenia ustawy podwyżkowej dla pracowników szpitali. Przygotowaliśmy wszystko, ale KPP niestety nie podjęła działań – mówi Piotr Gerber, szef spółki EMC Instytut Medyczny”.

„Lepiej pracodawcy oceniają zaś działania stabilizacyjne rządu, związane z kryzysem i wahaniami złotego. Najbliższe miesiące powinny więc być bardzo pracowite dla organizacji pracodawców”.

„- Najważniejszym zadaniem jest pakiet antykryzysowy. Zawiera 14 obszarów tematycznych i po raz pierwszy są wśród nich kwestie dotykające rzemiosła, których realizację będziemy egzekwować – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego”.

„- Naszym priorytetem będzie zaś poszukiwanie możliwości zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej”.

Więcej: Gazeta Prawna

Katarzyna Przybyła
20.04.2009