Gazeta Prawna: Pracodawcy chcą kont czasu pracy, a związki stabilizacji zatrudnienia

„Możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy w zamian za rekompensatę pieniężną z Funduszu Pracy to propozycja zmian w kodeksie pracy, która ma największe szanse na uchwalenie”.- czytamy w Gazecie Prawnej.

„Trójstronnej przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawcówKadry i płace – kursZdobądź kwalifikacje i certyfikat Pełna swoboda nauki.www.kadry.eskk.pl rozpoczną w najbliższych tygodniach dyskusję nad propozycjami zmian w kodeksie pracy, które mają złagodzić skutki kryzysu finansowego”.

„- Partnerzy społeczni zaakceptowali już listę rozwiązań, o których będą rozmawiać. Dotyczą one prawa pracy, rynku pracy i polityki zatrudnienia oraz ułatwień w dostępie do funduszy UE – mówi Zbigniew Żurek wiceprezes Business Centre Club”.

„- Chcielibyśmy, aby rząd przygotował ocenę skutków wprowadzenia takiej zmiany. Dzięki temu dowiedzielibyśmy się, jak dużo pieniędzy na ten cel musiałby wydać FP i czy go na to stać – dodaje Izabela Opęchowska ze Związku Rzemiosła Polskiego”.

„Wprowadzenie takiego rozwiązania popierają pracodawcy. Dzięki zmianie mogliby racjonalniej prowadzić politykę zatrudnienia w zakładzie. W razie problemów finansowych nie musieliby zwalniać pracowników, a jedynie obniżać ich wymiar czasu pracy. Wszystko wskazuje na to, że pomysł ten poprze także rząd. Zaproponował bowiem jego wprowadzenie jeszcze przed rozpoczęciem dwustronnych rozmów pracodawców i pracownikówOgłoszenia PracaZamieść ogłoszenie online. Szybko, łatwo, skutecznie!Ogloszenia.GazetaPraca.pl/dodaj na temat przeciwdziałania skutkom kryzysu”.

Więcej: LINK