Spotkanie MEN w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego

W dniu 19 lutego 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego. Organizatorem spotkania jest Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w MEN, Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Klimek – Wice Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.