Gazeta Prawna: Pracochłonne usługi lokalne powinny mieć niższy VAT

„Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do ministra finansów, aby ten walczył w ramach UE o możliwość stosowania w Polsce obniżonych stawek VAT na niektóre usługi lokalne, w tym: motoryzacyjne, szklarskie, pralnicze i fotograficzne świadczone dla prywatnych konsumentów”.

„W związku z trwającymi w ramach Unii Europejskiej pracami legislacyjnymi nad projektem zmian dyrektywy w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) wystąpił do ministra finansów, aby obniżone stawki VAT mogły być stosowane na niektóre usługi pracochłonne. Jakie dokładnie?”

„- Zaproponowaliśmy umożliwienie stosowania obniżonych stawek VAT – w dodatkowych kategoriach usług świadczonych lokalnie, a niewchodzących dotychczas w zakres załącznika nr III do dyrektywy podatkowej: w usługach motoryzacyjnych, szklarskich, pralniczych i fotograficznych świadczonych dla prywatnych konsumentów”.

„ Dlaczego teraz ZRP zwrócił się do ministra finansów?

– Jak wynikało z harmonogramu prac Komisji Gospodarczej UE decyzje w tej sprawie miały zapaść w marcu bieżącego roku, dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wzięcie pod uwagę przy prezentowaniu stanowiska rządu w dalszej dyskusji na temat obniżonych stawek VAT propozycji zgłaszanych przez ZRP. Wystąpienie ZRP zostało przekazane ministrowi finansów 3 lutego. Wówczas nie wiedzieliśmy jeszcze o przesunięciu debaty unijnej i że raczej w najbliższej przyszłości nie ma dużych szans na wprowadzenie preferencji podatkowych dla kolejnych usług lokalnych, m.in. z powodu braku jednomyślności wśród państw członkowskich na temat listy usług uprawniającej do obniżonego VAT”.

Więcej: Gazeta Prawa 19.02.2009