Gazeta Prawna: Porozumienie w Komisji Trójstronnej: minimalne wynagrodzenie w 2009 r. wyniesie 1276

„Minimalne wynagrodzenie w 2009 r. wyniesie 1276 zł (brutto), czyli 40 proc. planowanego na przyszły rok średniego wynagrodzenia – proponuje Komisja Trójstronna. Dziś odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej, podczas którego przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych doszli do porozumienia w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2009 r.” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

„Rząd i pracodawcy są zdania, że wzrost wynagrodzeń w administracji powinien wynieść 3,9 proc., na co składa się 2,9 proc. przewidywanej inflacji plus jeden punkt procentowy”.

„W posiedzeniu Komisji Trójstronnej, obok wicepremiera Waldemara Pawlaka, wzięli udział między innymi minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak oraz wiceminister gospodarki Rafał Baniak. Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a pracodawców – Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i Związku Rzemiosła Polskiego”.