Gazeta Prawna: Pomoc na szkolenia

„Na wniosek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może dofinansować z Funduszu Pracy np. koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.”- czytamy w Gazecie Prawnej.

„Od 22 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035). Przepisy tej ustawy określają zasady pomocy przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych.”

M.K.

Źródło: Gazeta Prawna

Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=253109