Gazeta Prawna: Płatnik nie wypełni PIT
„Senat podjął wczoraj uchwałę o odrzuceniu w całości nowelizacji ustawy o PIT, która przenosi na pracodawców obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych za pracowników.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Pracodawcy mieli po raz pierwszy sporządzać z urzędu roczne obliczenie za swoich pracowników w rozliczeniu podatkowym za 2010 rok.”

„Wniosek o odrzucenie ustawy w całości został zgłoszony przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości i zyskał poparcie większości senatorów. Stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o PIT rozpatrzy teraz Sejm. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Magdalena Majkowska

23.10.2009

LINK