Gazeta Prawna: Pakiet antykryzysowy potrzebny jak najszybciej

„Najistotniejszą sprawą z punktu widzenia organizacji pracodawców jest w tym momencie przyjęcie rządowego pakietu antykryzysoweg. Jak wynika z ankiety Forsala, organizacje pracodawców czekają na przyjęcie Pakietu Antykryzysowego. Mimo iż nie jest on idealny – porusza kilka, ważnych dla ułatwienia działalności gospodarczej, elementów” – czytamy w Gazecie Prawnej.

 

 

„Kryzys finansowy sprawił, że przedsiębiorcy szczególnie teraz liczą na wprowadzanie korzystnych dla nich rozwiązań. – Może to być likwidacja zbędnych przepisów, ich uproszczenie i uelastycznienie oraz deregulacja prawa – tłumaczy Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Organizacje przedsiębiorców podkreślają, że w II kwartale duże znaczenie miały prace nad Pakietem Antykryzysowym. – Oczywiście nie jest on idealny dla żadnej ze stron. Z naszego punktu widzenia zabrakło pełnego wdrożenia kont czasu pracy (specjalna ewidencja czasu pracy, która pozwoliłaby elastycznie go wykorzystywać – przyp. red) i systemowych zmian w prawie pracy – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, podkreśla jednak, że mimo braku pełnej satysfakcji, co jest spowodowane budowaniem projektu na drodze negocjacji i kompromisu, liczy na jego szybkie przyjęcie”.

„Jaki był największy sukces organizacji pracodawców w okresie ostatnich trzech miesięcy:

 

„JERZY BARTNIK

● do końca 2010 roku rząd odstąpił od podwyżek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

● przyjęcie w projekcie antykryzysowym rozwiązań umożliwiających korzystanie ze świadczeń na subsydiowanie zatrudnienia – także mniejszym pracodawcom

● zwolnienie podatkowe dla środków pieniężnych z funduszy socjalnych i związkowych wydatkowanych na cele socjalne z wyłączeniem bonów i talonów, które co do zasady ukierunkowują pracownika, u kogo ma dokonać zakupu”

 

„Czy pakiet antykryzysowy jest wystarczający

 

„JERZY BARTNIK

● pakiet jest dalece niezadowalający – wątpliwości co do jego skuteczności

● brakuje rozwiązań stwarzających zachęty inwestycyjne”