Gazeta Prawna: Kto może skorzystać z dopłat ?

„Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek sprzedaż, nie mniej niż o 25 proc. w ciągu kolejnych trzech miesięcy po 1 lipca 2008 r., w porównaniu z tymi samymi trzema miesiącami w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., może ubiegać się o pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Odnotowanie co najmniej 25-proc. spadku sprzedaży w ciągu trzech kolejnych miesięcy (po 1 lipca 2008 r.) to tylko jeden z warunków, jakie firmy muszą spełnić, aby otrzymać dopłaty do pensji pracowników. Pracodawca nie powinien także zalegać z zobowiązaniami podatkowymi oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy.”

ŁUKASZ GUZA

Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=254799