Gazeta Prawna: Jedna wysokość składki przez cały rok

„Osoby prowadzące własne firmy po raz pierwszy za marzec zapłacą składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowej wysokości, obowiązującej do końca 2009 roku.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Sejm znowelizował ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zgodnie z nią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących firmy będzie stanowić zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.”

„- To dobre rozwiązanie, które jednak jest sprzeczne ze zwiększeniem obciążeń – mówi Jan Klimek, wiceprezes Polskiego Związku Rzemiosła”.

„Zwraca on uwagę, że zmiana zasad ustalania wysokości składek ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej małym firmom oraz osobom samozatrudnionym. Od stycznia tego roku osoby te mogą już płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w takiej samej wysokości przez cały rok kalendarzowy. Wprowadzenie jednej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie uprości prowadzenie firmy. Przedsiębiorcy już na początku roku będą znać wysokość obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu będą mogli złożyć w banku stałe polecenie zapłaty składek do ZUS. To ograniczy liczbę błędów wynikających z wpłaty składek w złej wysokości”.

„- Osoby te przeważnie nie korzystają ze zwolnień lekarskich, bowiem ich nie stać na chorowanie. Z tego też powodu nie ubezpieczają się dobrowolnie od następstw choroby, bowiem wiedzą, że z nich nie skorzystają – mówi Jan Klimek”.

Więcej: Gazeta Prawna

BOŻENA WIKTOROWSKA
28.01.2009