Gazeta Prawna: Fryzjer może rozliczać się według najprostszych zasad podatkowych

„Działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich można opodatkować podatkiem dochodowym, tj. w formie karty podatkowej.”- czytamy w Gazecie Prawnej.

„Przedsiębiorca, który zamierza otworzyć zakład fryzjerski jako działalność indywidualną lub w ramach spółki cywilnej, może opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Przy tym sposobie rozliczeń od przychodów nie odlicza się kosztów, co wiąże się z brakiem konieczności ich ewidencjonowania. Przedsiębiorca zwolniony jest z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i opłaca przez cały rok podatek w jednakowej wysokości, ustalonej w decyzji urzędu skarbowego.”

„Wysokość podatku zależy od rodzaju działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. W przypadku usług fryzjerskich stawki podatku dodatkowo uzależnione zostały od zakresu świadczonych usług, tzn. od tego, czy są to usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt, czy dla mężczyzn i chłopców. Zróżnicowanie stawek dla usług fryzjerskich nie wyklucza jednak prowadzenia działalności w różnym zakresie. W takiej sytuacji wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.”

MAGDALENA MAJKOWSKA


Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=254103