Gazeta Prawna: Firmy zapłacą niższą karę za nieopłacenie składek do ZUS

„- Należy raz na zawsze skończyć z karaniem przedsiębiorców przez ZUS według uznania urzędników – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego” – czytamy w GP.

„-Rząd powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dalsze utrzymanie możliwości wymierzania przez ZUS kary dodatkowej firmom tylko, dlatego, że nie płacą terminowo składek powoduje ich upadek – dodaje.”

„Z obowiązującego obecnie przepisu art. 24 ust 1. ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, póz. 1585 z późn. zm.), wynika, że w przypadku nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek.”

„W projekcie ustawy ograniczającym bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców, rząd proponuje, aby kara dodatkowa została zmniejszona do 30 proc. niezapłaconej kwoty”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Bożena Wiktorska
13.01.2010

LINK