Gazeta Prawna: Firmy z sektora MŚP aktywne na rynku międzynarodowym

„Instytut Pentor przeprowadził na zlecenie banku HSBC badanie dotyczące usług bankowych, z których korzystają firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw aktywne na rynku międzynarodowym.
Jednym z ciekawszych rezultatów badań Pentora jest fakt, iż 41% firm deklaruje, że przeprowadza międzynarodowe operacje bankowe kilka razy w miesiącu, a 18% przeprowadza transakcje zagraniczne raz w tygodniu, podczas gdy 30% przeprowadza zagraniczne operacje finansowe raz w miesiącu.
Z badania Pentora wynika również, że najwięcej firm, bo aż 49% eksportuje dobra konsumpcyjne, a 34% różnego rodzaju surowce.
Wg badania Pentora jako główni partnerzy wskazywane są przede wszystkim duże kraje europejskie, jak np. Niemcy, Francja i Wielka Brytania, a także Ukraina, Czechy, Rosja i Belgia. Pierwszym krajem nieeuropejskim, wymienianym przez 4% MŚP jako kierunek handlu zagranicznego są Chiny.
Co ciekawe, wg Pentora spory odsetek firm korzysta z usług bankowych w międzynarodowych relacjach biznesowych. Jeśli chodzi o preferowany sposób komunikacji z własnym bankiem badanie Pentora wykazało, że aż 36% firm rzadko odwiedza oddział swojego banku, a 10% nigdy osobiście nie zasięga porady w lokalnej placówce swojego banku.
Powyższe wyniki mogą wskazywać, że rosnąca liczba firm woli skorzystać z Internetu jako środka do przeprowadzania operacji bankowych oraz bezpośredniego kontaktu ze swoim bankiem. Potwierdzają to z resztą badania Pentora, według których 53% firm preferuje Internet jako najwygodniejszy kanał komunikacji z bankiem.” – czytamy w dzisiejszej Gazecie Prawnej.
Gazeta Prawna
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=246007