Gazeta Prawna: Firmy nie otrzymują środków z UE

„Nawet kilkanaście tygodni opóźnień w przekazywaniu środków firmom, gminom i organizacjom pozarządowym mają urzędy wojewódzkie i wojewódzkie urzędy pracy, które wdrażają Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Kilkaset podmiotów, które realizują projekty szkoleniowe, jest zagrożonych utratą płynności. Niektóre firmy szkoleniowe muszą się zadłużać.” – czytamy w dzisiejszej Gazecie Prawnej.

„– Musiałem wziąć 40 tys. zł kredytu konsumpcyjnego, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu od marca nie przelał na moje konto środków potrzebnych, aby dokończyć realizację projektu szkoleniowego – mówi przedsiębiorca z Poznania.”

„W najgorszej sytuacji są organizacje pozarządowe, które są zagrożone utratą płynności. Zwykle nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mogą liczyć na kredyt. Iwona Janicka, która jest koordynatorem kilku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie woj. wielkopolskiego, mówi, że takich problemów z przekazywaniem środków unijnych, jak w tym roku, jeszcze nie było.”

„Województwa tłumaczą, że środków na kontach nie mają, a przyczyną zatorów jest zmieniony w tym roku system finansowania.”

„Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego, uważa, że opóźnienia w płatnościach wynikają ze złego planowania wydatków przez samorządy województw.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Beata Lisowska

24.09.2009

LINK