Gazeta Prawna: Firmy muszą wydać 50 zł na szkolenie pracowników.

„Chociaż jeden pracownik firmy, która nie zatrudnia wyłącznie niepełnosprawnych lub młodocianych, musi zaliczyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Kosztuje ono od 40 do 200 zł”.- czytamy w Gazecie Prawnej.


„Pracodawcy nie muszą już zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy z 7 maja 2009 r. (Dz.U. nr 115, poz. 958). Ustawa ta nie zniosła jednak obowiązku wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w firmie. Taki wymóg wprowadziła nowela kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1466), która weszła w życie 18 stycznia tego roku.”


„– Osoba wyznaczona przez pracodawcę do wykonywania takiego obowiązku musi ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy – mówi Marek Nościusz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP.”


„Podkreśla, że w tym przypadku nie wystarczy zwykłe szkolenie bhp. Ich programy nie zawierają, bowiem problematyki pomocy przed medycznej (w stopniu wystarczającym do jej udzielania).”


„Firmy muszą, więc skorzystać z usług instytucji lub firm oferujących tego typu kursy. W całym kraju najwięcej szkoleń z pierwszej pomocy prowadzi Polski Czerwony Krzyż.”


„– Oferujemy dwa rodzaje kursów: elementarny oraz podstawowy – mówi Borys Poleganow z Zarządu Głównego PCK.”


„Pierwszy z nich trwa pięć godzin i kosztuje około 40 – 50 zł. Koszt zależy od wielkości grupy (zazwyczaj liczą one 30 osób) oraz rejonu Polski. Pracownik, który w nim uczestniczy, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ze szczegółowym wypisem zajęć.”


„Natomiast kurs podstawowy ma poszerzony program i trwa 16 godzin. Pracodawca, który chce skierować pracownika na takie szczegółowe szkolenie, musi, więc liczyć się z dwudniową nieobecnością pracownika w firmie. Taki kurs kosztuje od 120 do 200 zł. Osoba, która go ukończy, otrzyma zaświadczenie certyfikowane przez Europejskie Centrum Referencyjne Pierwszej Pomocy z siedzibą w Paryżu.”


„Raz uzyskane zaświadczenia nie tracą ważności. Instruktorzy pierwszej pomocy zalecają jednak ponowny udział w szkoleniu po dwóch latach.”


„Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzą także prywatne firmy. Ceny szkolenia w takich ośrodkach nie przekraczają zazwyczaj 100 zł.”


Łukasz Guza

 

Gazeta Prawna


Więcej:
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=251830