Gazeta Prawna: Drobni przedsiębiorcy nie chcą zwolnienia talonów z PIT

„Rząd podjął słuszną decyzję, nie obejmując zwolnieniem z PIT bonów i talonów oferowanych przez pracodawców pracownikom. Otrzymanie bonu ukierunkowuje pracownika, u kogo ma dokonać zakupu. Tracą na tym drobni przedsiębiorcy.”

„● W Sejmie trwają właśnie prace nad rozszerzeniem zwolnienia z PIT dla pewnych świadczeń pracowniczych. Czy to dobry pomysł?
– Rzeczywiście projektowane zmiany mają dotyczyć rozszerzenia zwolnień w PIT dla świadczeń przyznawanych pracownikom i finansowanych z funduszy socjalnych i związkowych, ale Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) nie popiera pomysłu objęcia tymi zwolnieniami wartości przyznawanych bonów i talonów towarowych.” – czytamy w dzisiejszej Gazecie Prawnej.

„● Ale projekt nowelizacji ustawy w pierwszej wersji zakładał poszerzenie tego zwolnienia o bony i talony towarowe.
– To prawda. Ale w wersji kolejnej, przedłożonej przez rząd do Sejmu, zakłada się tylko poszerzenie dotychczasowych zwolnień podatkowych o kwoty otrzymane przez pracownika ze środków tych funduszy i wydatkowanych na cele socjalne, wyłączając z tego zwolnienia bony i talony.”

„● Czy Związek Rzemiosła Polskiego popiera te zmiany?
– Tak. Związek popiera rozwiązanie rządowe, idące w kierunku zwolnienia od podatku środków pieniężnych wydatkowanych na cele socjalne, a nie bonów i talonów, które co do zasady ukierunkowują pracownika, u kogo ma dokonać zakupu. Rozwiązanie popierane przez ZRP nie preferuje żadnej grupy dostawców i stwarza większe szanse, że część zakupów za otrzymane pieniądze pracownicy dokonają w drobnym handlu, firmach branży spożywczej oraz przede wszystkim w turystyce i rekreacji.”

„● Przecież te środki pracownicy mogą też wydać w dużych sieciach handlowych?
– Nie ulega wątpliwości, że za otrzymane pieniądze pracownicy będą mogli nabyć towary zarówno w dużych sieciach handlowych, ale – co jest ważne – także w mniejszych firmach handlowych, czy przede wszystkim w firmach związanych z turystyką i rekreacją. (…) Ale dla nas istotne jest, że jeśli byłyby to bony i talony, realizowane najczęściej w określonych sieciach handlowych – pracownik nie miałby prawa wyboru dostawcy.”
 

Ewa Matyszewsza
Gazeta Prawna
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=247188