Gazeta Prawna: Czy dochody izb gospodarczych podlegają zwolnieniu od podatku

Dochody izb gospodarczych oraz organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła nie są zwolnione od podatku, nawet w części przeznaczonej na cele statutowe.

Izba gospodarcza znaczną część swoich dochodów przeznacza na cele statutowe swojej działalności. Czy w tym zakresie jej dochód jest obecnie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych – pyta pani Joanna z Warszawy.

Nie, obecnie zwolnienie nie obejmuje izb gospodarczych.

Podatku od dochodów przeznaczonych na cele statutowe (z wyłączeniem działalności gospodarczej) nie płacą natomiast związki zawodowe, społeczno-zawodowe organizacje rolników, izby rolnicze, organizacje pracodawców i partie polityczne.

Ta sytuacja ulegnie jednak zmianie po 1 stycznia 2009 r. Po tej dacie prawo do zwolnienia dochodu w części przeznaczonej na cele statutowe zyskają dodatkowo izby gospodarcze, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła oraz spółdzielcze związki rewizyjne. W wyniku nowelizacji również te trzy organizacje nie będą musiały płacić podatku od kwot, które spożytkują na cele statutowe. Oczywiście z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Gazeta Prawna
Aleksandra Tarka 25.11.2008